Överordnads maktutövning/övergrepp, Kollegas övergrepp, Passivitet, ignorering etc, Skyddande av förövare, förövaren får sympati

”Nu håller du tyst om händelserna!”

Jag var utsatt för sexuella övergrepp och trakasserier och även verbalt av en manlig kollega vaktmästare. Han tryckte in mig i en garderobsdörr och förde ner sin hand innanför mina trosor. Jag fick panik och slet mig loss.

En gång stod jag på stege och bytte ljus i ljuskronorna då kom han smygandes i förde upp handen mellan benen. mm

Verbalt utanför pastorsexpeditionen kom han och sa ”Har du fått k….a nyss?”. Jag gick därifrån, Kyrkoherden skrev inga tillbud för det gick inte omplacera någon!

Det slutade med att jag fick sluta mitt jobb. Kollegan fick vara kvar! Kyrkoherdens sista ord var NU HÅLLER DU TYST OM HÄNDELSERNA! Mår fortfarande inte bra! Det blev ett ärr som alltid kommer att finnas!