Kollegas övergrepp, Sexualisering av ämbete

Porrbilder i en tjänstedator

Jag råkade upptäcka att en kollega – man, präst, pappa och gift – samlat och kategoriserat porrbilder i en tjänstedator. Jag blev helt kall när jag förstod hur det stod till. Jag kände mig äcklad och besviken. Saken blev inte bättre av att jag visste att han hade med sig en dator när han var på retreat, vilket jag mindes att jag reagerade på och tyckte var underligt. Jag anmälde honom inte, men berättade för arbetsledningen vad jag upptäckt och de konfronterade honom. Jag bad arbetsledningen om att han skulle få hjälp för sitt sjuka beteende. Mitt förtroende för honom som präst är fullständigt utraderat.