Överordnads maktutövning/övergrepp

Så orättvist behandlad

När jag erbjöds en kyrkoherdetjänst sänktes lönen med drygt 8000kr/mån.
Skälet var att jag var ny och oprövad . Jag hade kyrkoherdeerfarenhet och högskolepoäng i ledarskap och har varit präst i drygt i 25 år. Jag valde till sist att ändå ta tjänsten efter att också facket försökt förhandla men inte lyckats. Jag blev väldigt uppskattad och vid oräkneliga tillfällen uttalades hur bra jag var och betydligt mer kompetent än min företrädare. Lönen låg dock still med motivering att den ändå var hög och att det finns viktigare saker än pengar. I tillägg till det fick jag ofta förvånade kommentarer att jag var så duktig (inom mitt primära ansvarsområde ) och att man utifrån mitt utseende och ålder inte alls kan tro  att jag försitter sådan auktoritet och kompetens.En mellanchef, man , söker tjänst . Han har ingen erfarenhet alls inom ett av hans primära ansvarsområden. Han har mycket höga löneanspråk vilka tillmötesgås av förtroendevalda utan diskussion. Jag såg mig om efter annan tjänst och lämnade församlingen trots att jag trivdes väldigt bra. Upplevde mig så orättvist behandlad.