Överordnads maktutövning/övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar

Säker på att kyrkoherden fick sig en åthutning

När min kh fick reda på att jag var gravid (igen) sa han inför mina kolleger att det nog hänt m den där finnen när vi var på resa m kollegerna på Finlandsbåten. Kändes obehagligt. Även några andra incidenter skedde, så jag valde att ringa biskopen. Biskopen lyssnade, o visade empati. Sa att jag inte behövde veta vad som hände sedan, men jag är säker på att kh fick sig en åthutning