Överordnads maktutövning/övergrepp, Rädsla för att förlora jobb, uteslutas, inte få bli präst etc, Sexualisering av person

Skriver om policy efter eget närmande

Kyrkoherden gjorde närmanden på en 35 år yngre ungdomsassistent och höll fast henne på ett sätt hon uppfattade sexistisk och som gjorde henne rädd. Hon rapporterade till sina arbetsledare som anmälde enligt policyn för sexuella trakasserier som kyrkoherden själv hade skrivit och skrivit under. Några månader senare ville kyrkoherden skriva om policydokumentet och strök stora delar i dokumentet vilket i praktiken betydde att förövaren får mindre ansvar och den utsatta blir ännu mer utsatt. När han frågade personalen om detta på ett personalmöte och personalen protesterade och ville behålla ”den gamla” policyn svarade han att han inte ville jobba i en ”regelstyrd utan mer värdegrundsstyrd” församling. Några fick upplysa honom om att det handlar om att följa lagen. Kort därefter sökte han annan tjänst som han inte fick. Han är fortfarande kvar och har skrivit om policyn igen utan att ta upp det med personalen trots att han sagt att ha ska det. Och folk är rädda för honom så ingen vågar säga ifrån.