Överordnads maktutövning/övergrepp, Förminskande, förlöjligande, Kollegas övergrepp

Smög upp bakom min rygg och började massera mig

OK Min första tjänst i Svenska kyrkan – anställdes för att utföra uppgifter som jag har utbildning för, fick i praktiken arbeta med saker helt utanför min kompetens. Det tog lång tid innan arbetslaget förstod detta och slutade betrakta mig som ”liten och korkad”. Vår kyrkoherde lämnade snart församlingen och bara någon månad in i min nya tjänst kom den tillförordnade kyrkoherden för att gå igenom veckans ärenden. Utan förvarning smög han upp bakom min rygg där jag satt vid min dator och började massera mig. Jag blev stel, men vågade inte värja mig. Eftersom min känsla var att mina kollegor inte tog mig på allvar eftersom jag inte var så vass på det jobb jag satts på att göra, ville jag inte berätta. Han verkar dessutom väldigt omtyckt av många och har med sitt charmiga sätt fått en rätt så fin karriär.