Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar

Tog sin fru med sig för att gå

Där jag jobbade förut gick flera pensionerade manliga präster i mässa på söndagarna. En av de första söndagarna jag skulle tjänstgöra blev det feltryck i predikoturerna och det stod att min manlige kollega skulle tjänstgöra. Under klockringningen, när jag gick från sakristian för att sätta mig på min bänk, såg en av de pensionerade prästerna att det var jag som skulle tjänstgöra och han reste sig och tog sin fru med sig för att gå. Vår vaktmästare ställde sig i vägen för honom och fräste att han skulle gå och sätta sig – det var inte första gången detta hänt visade det sig. Den pensionerade prästen satte sig men kom inte fram till kommunionen eftersom han anser att kvinnor inte kan konsekrera gåvorna. De söndagar jag tjänstgjorde såg jag dem sen aldrig, då åkte de till katolska kyrkan istället. Att det finns många andra svenskkyrkliga församlingar i närheten spelade ingen roll, för även där fanns ”risken” att de skulle stöta på kvinnor som tjänstgjorde. När jag sen, nästan ett halvår senare, mötte en av dem i församlingshemmet hade jag begravningar och var därför klädd i kaftan och med uppsatt hår. Han fräste ”Och vem är du då??” fast han rimligtvis kunnat räkna ut det. Jag svarade med mitt namn och han sa inte sitt utan fortsatte ”Och vad ska du göra då?”. Jag svarade bara ”Ha begravning.” och försökte behålla mitt lugn. Han vände på klacken och sa inget mer. Inte ens begravning dög tydligen kvinnliga präster till.