Överordnads maktutövning/övergrepp, Förminskande, förlöjligande, Kollegas övergrepp, Passivitet, ignorering etc

Tröstades av biskop att han sällan var i tjänst

Under mina 16 år som präst har jag utsatts för en hel del tafsande och närgångna kollegor. Allt ifrån ”hjälp” med att justera vecken över rumpan på alban med kommentarer som ”man får passa på när det bjuds”, till fridshälsning i mässan. Där hälsningen vid ett tillfälle blev en omfamning som innehöll en mycket strategiskt placerad hand som kunde glida längst med ena bröstets yttersida mot armhålan för att sedan hålla fast omfamningen opassande länge med näsan inkörd bakom mitt öra.

Jag berättade om händelsen för min biskop som tröstade mig med att prästen ifråga var emeritus och sällan var i tjänst