Överordnads maktutövning/övergrepp

Under pågående gudstjänst

Jag och kyrkoherden stod i konflikt med varandra. Jag hade varit sjukskriven ett tag p g a psykisk och fysisk ohälsa till följd av att det var kaos i arbetslaget. Men så är jag i tjänst igen och tjänstgör i en högmässa med kyrkoherden. Vid fridshälsningen tar han inte min utsträckta hand utan omfamnar mig och trycker sin kropp mot min. Jag blir chockad och äcklad. En kvinnlig kollega säjer att jag såg mycket generad ut. Jag söker upp en kurator som är anställd inom kyrkan och hon säjer att det helt klart var ett övergrepp. Men vi två berörde det aldrig.