Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Sexualisering av person, Utbildares maktutövning

Utsatt för sexuella inviter

Som ung student vid teologen blev jag vid ett tillfälle utsatt för sexuella inviter och påhopp av en av prefekten. Jag blev förtvivlad och upprörd vilket jag markerade. Samtidigt paralyserad av chock. Jag fick en ursäkt av vederbörande  och en fråga om jag ville anmäla honom. Men alltför ung och fylld av skam gjorde jag inte det