Passivitet, ignorering etc, Skyddande av förövare, förövaren får sympati

Vi fick inte prata om sexuella övergrepp

Jag har varit aktiv i Svenska kyrkan på olika sätt genom åren. Jag var med i en grupp för att ordna sinnesrogudstjänster. Där blev vi tillsagda att inte berätta om sexuella övergrepp som vi har varit med om, eftersom det kunde vara jobbigt för andra. Min anledning till att vara med där var för att våga öppna mig åtminstone lite om allt jag bär inom mig efter grova övergrepp och grov misshandel. Men det bemötande jag fick inom kyrkan fick mig att förstå att det inte finns någon plats för mig inom kyrkan.