Sexualisering av person

”Vilka snygga ben!”

Första prästpraktiken. Kvällsandakt i junikväll med folkmusik i den vackra medeltida kyrkan. Efter gudstjänsten kommer en av musikerna in i sakristian där jag är ensam. Jag tror att han ska tacka för kvällens samarbete och kanske berömma min betraktelse. Istället säger han: Vilka snygga ben du har! Då kommer min handledare in och musikern dryper av. Jag sa inget.