Förminskande, förlöjligande, Info, allmänt, Passivitet, ignorering etc

Även i kyrkan finns strukturellt förtryck

Att som nyprästvigd, ung kvinna komma till norra delen av landet för att börja jobba blev en chock. Jag kommer därifrån och är uppvuxen i kyrkan men ändå var det som att landa på en helt annan planet.

Det jag varit utsatt för är inte fysiska övergrepp men psykologisk och själsligt har det satt djupa spår som jag fortfarande brottas med.

Jag placerades i en församling med ett stort prästkollegium med i huvudsak män. Att jag inte var välkommen var tydligt både i det som uttryckligen sas men även i hur jag blev bemött och behandlad av mina prästkollegor. Inga andra i arbetslaget eller församlingsborna yttrade ett negativt ord, de var glada att jag kommit, och det var arbetet med församlingen som bar mig under pastorsadjunktsåret.

Svenska kyrkan har mycket att arbeta med vad gäller strukturellt förtryck, där grabbarna håller varandra om ryggen, har bastuklubb (vilket förekom!) och fryser ut den som bryter mönstret och därmed  inte blir accepterad som en av dem.

För mig var det inget alternativ att stanna i mitt hemstift efter pastorsadjunktsåret, utan jag valde att flytta söderut, till Härnösands stift. Här finns en tradition av kvinnliga präster och en självklar stolthet över detta. Som jag älskar Härnösands stift och som jag sörjt att behöva lämna min hembygd.

Jag har varit på väg att lämna ämbetet men kärleken till kyrkan har ändå fått mig att stanna kvar, den och tron att Gud är god, och det kommer en annan tid, även i kyrkan. Det som fått mig att fortsätta är även utbytet med andra, äldre kvinnliga kollegor som stöttat och gett hopp och visat att vi har en plats i kyrkan. Ni vet vilka ni är, tack!

Jag gläds över att #metoo nu även når in i kyrkan, för ingen del av vårt samhälle är förskonat från ett strukturellt förtryck av kvinnor, inte heller kyrkan, och det är först när det sjuka kommer upp till ytan som bearbetning kan ske och det sjuka kan bli friskt. Där är vi nu, på väg mot något nytt. Med Guds hjälp.