Överordnads maktutövning/övergrepp, Svek, repressalier, bestraffningar

Biskop vingklippte blivande präst

”Du är olämplig som präst” var biskopens ord till mig bara 4 månader före prästvigning. Orsak? Jag hade misstänkt sexuella övergrepp mot två barn och gjort polisanmälan. Det skulle jag inte ha gjort enligt biskopen. Domkapitlet ville ha mig, men det hjälpte inte. Biskopen utnyttjade sin maktposition och på biskopsmötet hade han varnat för mig. Följaktligen ville ingen viga mig. Senare tjänstgjorde jag som t.f. kyrkoherde och vik. domkyrkokaplan i andra EU-länder.

Jag blev vingklippt för livet.