Överordnads maktutövning/övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar

Du har ju utvecklats från student till kvinna!

Jag var prästkandidat och kom till samtal med biskopen. Han inledde med ett slags utrop: Du har ju utvecklats från student till kvinna! Vad svarar man? Jag hade jobbat länge i servicejobb och lärt in en ryggmärgsreaktion: Nu är det väl inte det vi ska prata om?! Sen tystnar jag och tänker att det var inte ett smart svar. Hur ska det nu gå? Han samlade ihop pappren och började tala om annat. Men efter det mötte han inte min blick under hela mötet och undvek senare ofta direkta samtal. Det kanske blev bra på ett sätt, men relationen förblev alltid ansträngd.