Församlingsbo utsätts av anställd, Passivitet, ignorering etc, Utnyttjande/övergrepp på underårig

Får uppdrag trots att han förgriper sig på flickor

Vid millennieskiftet framkom det att en ledare för en kristen parakyrklig organisation systematiskt hade våldtagit flickor, med start redan vid så ungt barn som 9 år. När detta kom fram involverades psykolog och förövaren erkände, för att sedan dra tillbaka sitt erkännande. När det började talas om det framkom fler fall där unga tjejer blivit sexuellt antastade av mannen.

Trots att det förekom försök att avskärma honom från verksamhet bland ungdomar, lyckades han hålla sig kvar genom att söka uppdrag hos nya församlingar inom både frikyrkligheten och Svenska kyrkan, och så har det fortgått. Inte minst inom Svenska kyrkan där mannen har uppdrag inom flera stift. Oron var stor att övergreppen skulle fortsätta. Det visade sig att under tiden han både privat och offentligt fortsatt neka till de övergrepp han inledningsvis erkänt, inledde nya övergrepp, på barn inte ens fyllda 10. Mannen går fortfarande fri och anlitas av präster och rörelser inom Svenska kyrkan som trots vetskap om övergreppen väljer att anlita mannens verksamhet för att arrangera konfirmandläger och samarrangera konferenser. De borde vara nog nu!!