Församlingsbors övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar

Fasthållen av församlingsbo

Möter församlingsbon utanför kyrkan innan gudstjänsten. Han vill hälsa och kramas och så sker, men när jag tycker att kramen är slut tar han tag i mig hårdhänt och håller fast mig. ”Kom hit”, mumlar han. Jag inser att jag behöver ta mig loss med våld. Knuffar undan honom. Går in, omskakad, för att leda församlingens gudstjänst.