Överordnads maktutövning/övergrepp, Förminskande, förlöjligande, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Passivitet, ignorering etc, Rädsla för att förlora jobb, uteslutas, inte få bli präst etc

Fick ingen stöttning alls

Jag var ung, några år över 20. Gjorde min första utlandstjänst. Blev charmad av vikarierande kyrkoherde. Han utnyttjade min svaghet. Har upplevt så mycket maktutövande och kränkningar inom kyrkan. Gjorde ytterligare en utlandstjänst där jag hamnade i en utmattningsdepression. Kyrkoherden då uttryckte att jag är ju sjuk, ordnade en ersättare. Han ville verkligen bli av med mig. Fick ingen stöttning alls. Tog detta till Uppsala, men fick inget gehör. Sorgligt att dessa personer får fortsätta att tjänstgöra inom kyrkan. Jag gick ur Svenska kyrkan för ett tag, för att jag var så enormt arg, besviken, frustrerad. Är åter medlem, men funderar på varför. Det är inte en vacker arbetsplats.