Överordnads maktutövning/övergrepp, Förtroendevaldas övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Rädsla för att förlora jobb, uteslutas, inte få bli präst etc

Förtroendevald hotar om polisanmälan

En förtroendevald med stort inflytande och makt på både församlingsnivå, stiftsnivå och nationell nivå pratade med mig och andra anställda om #metoo. Han ifrågasatte hur en skulle kunna veta vad han fick om han inte fick klämma och känna. Jag och en annan anställd sa ifrån. Då fortsatte han berätta att kollegor använder kristi kropps-tanken för att teologiskt ge belägg för män att kunna klämma och känna. Han ville att jag skulle förklara hur de menade vilket jag inte kan förstå. Detta upplevde jag som ett övergrepp. När jag sedan skrev ett facebookmeddelande om vad vi kan och inte kan tillåta i vår kyrka utifrån det hela, utan att beskriva något om vem som sagt detta mer än att det skett i vårt fikarum, så hotade han mig med polisanmälan om förtal. Detta råd att polisanmäla hade han fått av partigruppen. De hade enligt honom också sagt att ”de kände ju honom sedan många år och visste att han var inte sån”. Han talade dessutom med andra anställda om sina planer att polisanmäla mig.

Detta är en fråga som KyrkA agerat i och kyrkorådet har nu valt att låta en konsult granska ärendet och under våren kommer förtroendevalda och personal utblidas i frågan. Min erfarenhet är att när tystnaden bryts kan det bli obehagligt för individen men det kan också bli något bra av det hela. ”Sanningen ska göra oss fria”.