Förtroendevaldas övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Svek, repressalier, bestraffningar

Förtroendevald säger grova kommentarer

Jag arbetar som kommunikatör i en församling i Svenska Kyrkan. Jag har under flera år fått besök på mitt kontor av en förtroendevald politiker. Han kramas gärna och länge, på ett inte alls trevligt sätt. Han kommenterar mina kläder och gör anspelningar om hur jag ser ut och vad jag har på mig. Ibland ritkigt grova kommentarer. Han säger ofta ”så får man ju egentligen inte säga, men jag kan inte låta bli”. Jag har bett kollegor att ”störa” om han kommer förbi. Min chef tyckte mannens beteende var långt ifrån lämpligt. Jag bad honom att inte ta det vidare. För jag vet att min situation på arbetsplatsen skulle bli outhärdlig. Och jag riskerar att särbehandlas i negativ mening av de förtroendevalda som sitter på mycket makt.