Församlingsbo utsätts av anställd

Präst har själavårdande samtal hos konfident

En körmedlem visade tecken på oro och grubblerier och bad mig om hjälp att få tala med någon i kyrkan . Jag rekommenderade tyvärr en av våra präster som jag haft förtroende för men förstod efter ett tag att han utnyttjade situationen bl a genom att ha själavårdssamtal hemma hos henne (?)

Hon var med om sexuella handlingar med honom -bekräftat av henne själv. Hon blev mycket psykiskt dålig och fick uppsöka sjukvårdens hjälp. Det var förfärligt att stå bredvid skeendet och dessutom kände jag mig skyldig då det var jag som hade rekommenderat prästen som dessutom var gift. Att få fortsätta som präst efter sådant själavårdsarbete är för mig en stor gåta. Min information gav jag till stiftet tidigare men vet inte hur stiftet arbetar vidare med det .