Församlingsbors övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Sexualisering av person

Sex-sms och hot om självmord

En partner till en konfident till mig behövde eget stöd. Jag förklarar att jag inte kan ha honom i samtal och då börjar han istället skicka sex-sms. Jag hänvisar honom vidare men då hotar han med suicid. Efter samtal med handledare bryter jag kontakten helt, han återkommer ändå ibland. Jag ursäktar det med att han har en kognitiv nedsättning vilket är sant men obehagligt ändå. Kyrkoherden gör ingenting och kommenterar det inte efteråt.