Församlingsbors övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Sexualisering av ämbete

Sexanspelningar vid begravning

Jag blev nyss kontaktad av en person som vill att jag ska begrava en död släktning (man) och som argument för att just jag (som kvinna) skulle ta på mig uppdraget var för att de anhöriga tyckte att ”Det skulle va gött att han (den döde) fick en kvinna som det sista, höhöhö…