Överordnads maktutövning/övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Passivitet, ignorering etc

Sexistisk ny kyrkoherde

Kyrkorådet tog inga referenser på kvinnan som anställdes som kyrkoherde. Det visade sig snart att den nya kyrkoherden använde ett maktspråk som bestod av grova sexuella skämt som riktades mot utvalda enskilda medarbetare då de satt vid fikabordet eller på möten tillsammans med andra medarbetare. Både män och kvinnor drabbades men särskilt allvarligt var att hon också riktade det grova sexuella språket mot de unga konfirmandledarna som ofta satt med vid fikat.

Jag talade med några medarbetare om problemet. Föreslog att vi tillsammans skulle markera att det inte var ok. Men medarbetarna reagerade med genans över att ens behöva tala om ämnet och valde tystnad. Ensam orkade jag inte göra något. Arbetsmiljön i församlingen var hemsk. Tystnadskulturen kompakt. Jag valde att lämna församlingen för en ny tjänst i ett annat stift.