Överordnads maktutövning/övergrepp, Diskriminering/fördelar för män, Förminskande, förlöjligande, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Sexualisering av person

Störst bröst får jobbet

Jag fick ett jobb som kantor. Efter att jag hade jobbat ett tag så berättade församlingskonsulenten att jag hade fått tjänsten för att jag hade störst bröst.

Det var han och kyrkoherden som hade kommit fram till det.