Överordnads maktutövning/övergrepp, Kollegas övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Passivitet, ignorering etc, Skyddande av förövare, förövaren får sympati

Uppmanades klä mig i sjal för att undvika övergrepp

För många år sedan blev jag blev sexuellt trakasserad med både ord och sms från en kollega (även hans hustru). Jag tog upp det med kyrkoherden och han sa; Du borde skyla dig mer som kvinna, sätt på dig en lusekofta och sjal. Du vet väl om att kvinnor annars utsätts om man inte klär sig därefter.