Överordnads maktutövning/övergrepp, Diskriminering/fördelar för män, Förminskande, förlöjligande, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar

Ville ha guidning i ”horkvarteren”

Som tjänstebiträde arbetade jag specifikt med konfirmander, särskilt resor som gjordes med konfirmanderna till ett land, på grund av att jag talar det specifika språket. Under en av dessa resor med konfirmanderna, är vi i huvudstaden och plötsligt, från ingenstans, säger ansvarig präst att vi ska åka och titta i kvarteren där ’hororna’ är. Sen tittar han på mig, som enda kvinna i gruppen, även konfirmanderna är enbart pojkar, och föreslår med seriös röst och en menande blick att jag ska guida dem där, eftersom jag är kvinna och på så vis vet hur det är att vara prostituerad.

Samma man spenderade mina två år i tjänst som tjänstebiträde i församlingen han arbetade, med att trycka ner mig så fort han fann möjlighet samt ge mig nedlåtande kommentarer inför konfirmanderna, enbart på grund av att jag är kvinna. Mannen ifråga är nu kyrkoherde i samma kontrakt som jag arbetar.