Passivitet, ignorering etc, Sexualisering av person, Varde ljus

Klädd i endast handduk i korridoren

En ovigd manlig person på min arbetsplats duschar och promenerar efter duschen med bar överkropp, iklädd endast(!) en handduk omkring nedre kroppsdelar, från duschen genom korridoren, förbi flera kvinnliga arbetskamraters arbetsrum, till omklädningsrummet där hans kläder hänger. Omklädningsrummet är alltså i ena änden av korridoren och duschen i andra. Det går att byta om i duschen om man vill! Undrar vad hans fru skulle tycka? Har insett det meningslöst att tala med någon om detta! Det skulle bara viftas bort! Till saken hör att församlingsbor kan se in i korridoren om de vistas i förs.hemmet i närliggande rum. De kan också komma in i korridoren. Huvudentrén kan vara låst vid duschtillfällena men ringer de på blir de insläppta och kan gå fritt i huset! Skulle aldrig accepteras att en kvinna gick omkring med bara en handduk virad omkring sig. Chefen (man) vet om beteendet. Vet inte om övriga kvinnor sagt något om detta. Jag känner mig inte fri att gå till och från mitt rum dessa tider. Obehagligt!