Diskriminering/fördelar för män, Förtroendevaldas övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Passivitet, ignorering etc, Sexualisering av person, Varde ljus

Kyrkopolitkern kvinnor vill undvika

En kyrkopolitiker i vårt pastorat är känd som slempropp pga att han har sexuellt trakasserat ett flertal kvinnor i vår organisation och även på sin egen arbetsplats. Han ger stort obehag, illamående, rysningar och flyktreaktioner. När personal (som är kvinnor) skickar ut mejl med info om kommande aktiviteter etc där han kan tänkas medverka så skriver avsändaren ut namnet på slemproppen, t.ex ”På söndag avtackas församlingsassistent NN… med tal som hålls av bl.a XX” för att diskret informera och förvarna kvinnorna i personalen att slemproppen kommer vara där… När personal ser honom vänder de sig till varandra och säger ”bäst att stänga jackan/knäppa koftan/gömma sig i sjalen” etc.