Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Passivitet, ignorering etc, Utnyttjande/övergrepp på underårig, Varde ljus

Läger med diskriminering

Jag var ca 14 år och på läger. Vi hade lappar på ryggen och alla skulle skriva något positivt om varje person på dennes lapp. Ett par stycken killar skrev ”psb” eller ”spl” på tjejernas lappar. Psb = påsättbar, spl = snyggt påsatt lapp. Undrar om de visste att de just delat upp oss i knullbara och oknullbara? Själv var jag oknullbar, spl, och såg det som en bekräftelse på att jag var ful och äcklig. Men jag visste att jag inte heller hade velat få psb, påsättbar, på ryggen, för det hade nog varit ännu mer pinsamt. För killarna var väl dessa sexuella anspelningar och uppdelningen mellan knullbar och inte knullbar bara en lek, för mig och säkert flera andra tjejer blev det en händelse i raden av sådant som med livet kom att bli vardag och normalt.