Varde ljus

#vardeljus Stockholm ny grupp på Facebook

Beskrivning

Vi är systrar, vi vill engagera oss för en kyrka utan kränkningar. Vi vill hålla frågan levande i Stockholms stift. Vi tar sikte framåt! Vi skapar idag den 21 januari gruppen ’Varde ljus Stockholm’ som vill:

1) Ta till vara på kraften, engagemanget och systraskapet i #vardeljus och tillsammans fortsätta verka för en kyrka utan kränkande kultur.

2) Bevara gräsrotsrörelsens karaktär och engagera kvinnor i Svenska Kyrkan i Stockholms stift.

3) Vi vill göra något tillsammans för att förändra. Vi vill inspirera och stötta varandra.

4) Ha fokus på att frågor om sexuella övergrepp, maktmissbruk och härskartekniker och vill lyfta in dessa frågor – i syfte att förändra – i församlingsarbetet.

5) Verka för att hålla frågan vid liv i Stockholm och uppmuntra alla lokala initiativ till gudstjänster, debatter, samtalsgrupper, seminarier, aktioner med mera.

6) Verka för att det skall finnas en kontaktperson från #vardeljus i varje församling i Stockholms stift.

7) Samverka med Vardeljus.blog , fb-grupperna aktionvardeljus och stödvardeljus.

8) Samverka med Stockholms stift, arbetsgivare, fack, kontaktpersoner och nationell nivå, samt med andra inomkyrkliga grupper som vill verka för förändring

9) Ingå i det nationella metoo-samarbetet i solidaritet med andra yrkesgrupper. Det finns ett förslag om att samla till en gemensam Vardeljus gudstjänst i någon av Stockholms katedraler under försommaren 2018.

Välkommen med i gruppen du som vill engagera dig i Stockholm.

 

https://www.facebook.com/groups/vardeljus.stockholm/?fref=gc&dti=295893707586650&hc_location=ufi