Berättelser

Passivitet, ignorering etc, Sexualisering av person, Varde ljus

Klädd i endast handduk i korridoren

En ovigd manlig person på min arbetsplats duschar och promenerar efter duschen med bar överkropp, iklädd endast(!) en handduk omkring nedre kroppsdelar, från duschen genom korridoren, förbi flera kvinnliga arbetskamraters arbetsrum, till omklädningsrummet där hans kläder hänger. Omklädningsrummet är alltså i ena änden av korridoren och duschen i andra. Det går att byta om i… Fortsätt läsa Klädd i endast handduk i korridoren

Församlingsbo utsätts av anställd, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Passivitet, ignorering etc, Varde ljus

Själavård blir till övergrepp

Som 18-åring och precis flyttat hemifrån kontaktade jag min konfirmandpräst för själavårdande samtal. Det började med att jag skrev brev med mina frågor, därefter kom han och hälsade på. Han var pensionerad och jag hade kännt honom hela mitt liv. Litade fullt på honom, men han utnyttjade mig. Efter flera bra samtal började han allt… Fortsätt läsa Själavård blir till övergrepp

Överordnads maktutövning/övergrepp, Diskriminering/fördelar för män, Kollegas övergrepp, Skyddande av förövare, förövaren får sympati, Svek, repressalier, bestraffningar, Utbildares maktutövning, Varde ljus

Blev utköpt, prästen jobbar kvar

Jag blev sexuellt trakasserad av min nya chef. Han var präst och hade sitt kontor intill mitt. När kyrkoherden fick veta av en kollega till mig, som även hon var drabbad, anmälde han prästen till domkapitlet. Efter åtskillig brevkorrespondans mellan mig, chefen och domkapitlet blev vi alla inkallad på förhör till biskopen och hans stab… Fortsätt läsa Blev utköpt, prästen jobbar kvar

Förminskande, förlöjligande

Nypt och klappat mig på kinden

Tack och lov inga hemska historier att berätta från kyrkan (utanför har jag betydligt värre erfarenheter av sexuella trakasserier) mer än de patriarkala strukturerna; t.ex. har två manliga kollegor inom de senaste veckorna nypt mig i kinden och klappat mig på kinden i samma veva som de berömt mina arbetsinsatser i gemensamma projekt. Den ena… Fortsätt läsa Nypt och klappat mig på kinden

Överordnads maktutövning/övergrepp, Rädsla för att förlora jobb, uteslutas, inte få bli präst etc

Förtroendevald ville bjuda mig på resa

Också den förtroendevalda mannen (i kyrkorådet) som bjöd mig på en utlandsresa - just när jag väntade på att få svar på om jag skulle fast tjänst i församlingen. Jag tackade nej till resan förstås, och fick inte tjänsten. Huruvida han påverkade anställningen vet jag inte, men jag gissar att han hade anledning att vara… Fortsätt läsa Förtroendevald ville bjuda mig på resa