Diskriminering/fördelar för män, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Passivitet, ignorering etc, Sexualisering av person, Skyddande av förövare, förövaren får sympati, Varde ljus

”Se det som en komplimang”

  Under min två första år i kyrkan fick jag dagligen väldigt tydliga sexuella inviter av den manlige IT ansvariga i kyrkan. Jag tackade artigt nej som jag alltid har lärt mig att göra, dvs jag sa aldrig ifrån argt. ”Se det som en komplimang” sa han. IT ansvarig gjorde de sexuella inviterna även när… Fortsätt läsa ”Se det som en komplimang”

Diskriminering/fördelar för män, Församlingsbo utsätts av anställd, Passivitet, ignorering etc, Sexualisering av person, Varde ljus

Olämplig busschaufför

Jag jobbade på ett stort läger, där stiftets konfirmandkonsulent (kvinna) var huvudansvarig. En busschaufför/allt-i-allo (man) anlitades i många år av konfirmandkonsulenten vid många olika ungdomsläger och ryktet gick bland ungdomarna och ledare hur den här mannen hade antastat många unga tjejer genom åren. Han liksom minglade runt och umgicks med ungdomarna där inga andra vuxna… Fortsätt läsa Olämplig busschaufför

Diskriminering/fördelar för män, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Sexualisering av ämbete, Sexualisering av person, Varde ljus

Sexualisering genom telefon

Sedan jag prästvigdes och kom ut i församlingstjänst så har jag fått utstå många, många telefonsamtal av sexuellt störda män. De har ringt dag, kväll och natt på min telefon och först angett att de är i själanöd, men det visar sig snart att de har en annan agenda, som fascinerande ofta handlar om att… Fortsätt läsa Sexualisering genom telefon

Diskriminering/fördelar för män, Förtroendevaldas övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Passivitet, ignorering etc, Sexualisering av person, Varde ljus

Kyrkopolitkern kvinnor vill undvika

En kyrkopolitiker i vårt pastorat är känd som slempropp pga att han har sexuellt trakasserat ett flertal kvinnor i vår organisation och även på sin egen arbetsplats. Han ger stort obehag, illamående, rysningar och flyktreaktioner. När personal (som är kvinnor) skickar ut mejl med info om kommande aktiviteter etc där han kan tänkas medverka så… Fortsätt läsa Kyrkopolitkern kvinnor vill undvika

Överordnads maktutövning/övergrepp, Diskriminering/fördelar för män, Kollegas övergrepp, Skyddande av förövare, förövaren får sympati, Svek, repressalier, bestraffningar, Utbildares maktutövning, Varde ljus

Blev utköpt, prästen jobbar kvar

Jag blev sexuellt trakasserad av min nya chef. Han var präst och hade sitt kontor intill mitt. När kyrkoherden fick veta av en kollega till mig, som även hon var drabbad, anmälde han prästen till domkapitlet. Efter åtskillig brevkorrespondans mellan mig, chefen och domkapitlet blev vi alla inkallad på förhör till biskopen och hans stab… Fortsätt läsa Blev utköpt, prästen jobbar kvar

Överordnads maktutövning/övergrepp, Diskriminering/fördelar för män, Förminskande, förlöjligande, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Passivitet, ignorering etc, Skyddande av förövare, förövaren får sympati

Gränslöshet, maktövertag och tystnadskultur

Som präskandidat har jag flera gånger fått höra att jag bör passa mig och tänka mig för innan jag säger och gör vissa saker. Att det finns ett före och ett efter vigning. Jag har upplevt det dels som omsorg men också som ett sätt att tysta mig. Det har varit situationer där jag har… Fortsätt läsa Gränslöshet, maktövertag och tystnadskultur

Överordnads maktutövning/övergrepp, Diskriminering/fördelar för män, Förminskande, förlöjligande, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Sexualisering av ämbete, Sexualisering av person

Sextrakasserier och kränkande kommentarer från flera grupper

Efterhand som jag funderar kommer jag ihåg allt mer; liturgisk- sång -lektionerna på Pastis då männen i gruppen (vi var lika många kvinnor som mä i gruppen) får 80% av undervisningstiden – när jag påpekar detta säger mina blivande kollegor att kvinnor skriker så högt med sina gälla röster att de hörs ändå. Gudstjänstvärdars kommentarer… Fortsätt läsa Sextrakasserier och kränkande kommentarer från flera grupper

Överordnads maktutövning/övergrepp, Diskriminering/fördelar för män, Förminskande, förlöjligande, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar

Ville ha guidning i ”horkvarteren”

Som tjänstebiträde arbetade jag specifikt med konfirmander, särskilt resor som gjordes med konfirmanderna till ett land, på grund av att jag talar det specifika språket. Under en av dessa resor med konfirmanderna, är vi i huvudstaden och plötsligt, från ingenstans, säger ansvarig präst att vi ska åka och titta i kvarteren där ’hororna’ är. Sen… Fortsätt läsa Ville ha guidning i ”horkvarteren”