Diskriminering/fördelar för män, Förtroendevaldas övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Passivitet, ignorering etc, Sexualisering av person, Varde ljus

Kyrkopolitkern kvinnor vill undvika

En kyrkopolitiker i vårt pastorat är känd som slempropp pga att han har sexuellt trakasserat ett flertal kvinnor i vår organisation och även på sin egen arbetsplats. Han ger stort obehag, illamående, rysningar och flyktreaktioner. När personal (som är kvinnor) skickar ut mejl med info om kommande aktiviteter etc där han kan tänkas medverka så… Fortsätt läsa Kyrkopolitkern kvinnor vill undvika

Överordnads maktutövning/övergrepp, Förtroendevaldas övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Rädsla för att förlora jobb, uteslutas, inte få bli präst etc

Förtroendevald hotar om polisanmälan

En förtroendevald med stort inflytande och makt på både församlingsnivå, stiftsnivå och nationell nivå pratade med mig och andra anställda om #metoo. Han ifrågasatte hur en skulle kunna veta vad han fick om han inte fick klämma och känna. Jag och en annan anställd sa ifrån. Då fortsatte han berätta att kollegor använder kristi kropps-tanken… Fortsätt läsa Förtroendevald hotar om polisanmälan

Förtroendevaldas övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar, Svek, repressalier, bestraffningar

Förtroendevald säger grova kommentarer

Jag arbetar som kommunikatör i en församling i Svenska Kyrkan. Jag har under flera år fått besök på mitt kontor av en förtroendevald politiker. Han kramas gärna och länge, på ett inte alls trevligt sätt. Han kommenterar mina kläder och gör anspelningar om hur jag ser ut och vad jag har på mig. Ibland ritkigt… Fortsätt läsa Förtroendevald säger grova kommentarer

Förminskande, förlöjligande, Förtroendevaldas övergrepp, Kränkande kommentarer/sexuella anspelningar

”Lilla sekreterarflickan”

Har jobbat som kommunikatör i flera församlingar och bemöts ibland som ”lilla sekreterarflickan” trots gedigen akademisk utbildning, ofta längre än prästernas. Det finns en övergripande slags förminskande ton mot de som inte har kragar och är kvinnor. En gammal hierarkisk tradition som sitter i väggarna. Har mött ett flertal förtroendevalda äldre gubbar som mer än… Fortsätt läsa ”Lilla sekreterarflickan”