Vad kan vi göra?

Hur går vi vidare? Vad kan vi göra för att skapa uppmärksamhet, stötta och förändra? Här är några förslag som kommit fram under #vardeljus.

  • Engagera teologgrupper/seminarier/medarbetardagar/föreläsningar mm för samtal och diskussioner. Ha samtal i kyrkan/församlingshem rörande #vardeljus där delande kan vara en sak (givetvis att man inte ska/behöver dela med sig personligen) men framförallt fokus på hur vi som kyrka hantera detta. Fokus på att känna sig backad, backad av sin kyrka men även män omkring sig.
  • Skriv artiklar!
  •  Tydlig manual för hur tågordningen ska gå vid olika typer av förövare och övergreppsöverlevare. T.ex en ordning för vad som gäller när förövaren är förtroendevald, anställd, ideell, församlingsbo osv.
  • Skapa ett nätverk av utbildare/ambassadörer i varje stift kring kontaktpersoner och andra ansvariga som kan påminna domkapitel och arbetsgivare om deras ansvar, om att material och kunskap finns och att vi gärna bistår som utbildare.
  • Önskar att församlingslokaler var strösslade med lättillgänglig information riktad till både förövare och den som blivit utsatt, om vad som är trakasserier och övergrepp, och var du vänder dig om du blivit utsatt.
  • Lyft det vi har – bönewebben och de virtuella ljusen!
  •  Ansvarsnämnder och domkapitel bör ta del av berättelserna och  kommentera hur de ska arbeta med detta i fortsättningen. Alla förövare i vittnesmålen som kommit fram är inte vigda, men många är det, och domkapitlen behöver bli skarpare och mer samsynta i sin syn på den här typen av brott mot vigningslöftena.

 

Det finns även en stödsida på svenskakyrkan.se
Stöd efter sexuella övergrepp. Här hittar du Riktlinjer och olika kontaktuppgifter.
Kontaktpersoner – I varje stift finns en kvinna och en man som lyssnar, ger stöd och förmedlar kontakt till myndigheter och organisationer.
Kontaktuppgifter till Organisationer som arbetar mot sexuella övergrepp